Itämerihaaste

ITÄMERI

Itämeri on pinta-alaltaan mereksi pieni, ajoittaisia suolavesipulsseja Tanskan salmien kautta saava murtovesialue. Itämeren vaikutuspiirissä on yli 90 miljoonaa ihmistä yhdeksästä maasta, joten ihmisen vaikutus vesistöön on huomattava. Itämeren ongelmat ovat olleet tiedossa jo 1960-luvulta, jolloin hylkeiden heikko lisääntyvyys herätti tutkijat. Nyt huolenaiheena on lähes kaikki veteen liittyvä: veden rehevöityminen ja likaisuus, leväkasvustot, ympäristömyrkyt, kalojen epäpuhtaudet ja näiden kaikkien liitännäisongelmat. Suurin osa ongelmista johtuu ihmisen toiminnoista, mutta myös ilmastonmuutos aiheuttaa haittaa Itämerelle.

itameri

ITÄMERIHAASTE

Itämerihaasteen valmistelu käynnistyi vuonna 2006 Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien aloitteesta. He halusivat kaupunkiensa sitoutuvan ja toimivan suunnannäyttäjinä Itämeren suojelutyössä. Vuonna 2007 julkaistiin kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma, ja aloitettiin Itämerihaaste.
Itämerihaaste on verkostoaloite, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä. Vuonna 2012 Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo noin 190 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista. Vaikka aloite on lähtenyt liikkeelle Turun ja Helsingin toimesta, on se olemassa erityisesti verkostonsa jäsenten ansioista ja heitä varten.
www.itamerihaaste.net

Rotarit toimimaan Itämeren ja vesistöjen hyväksi Suomen rotarit kutsuvat Itämeren ympärysvaltioiden 70.000 rotaria  mukaan Itämeren suojelutyöhön. Ensi askeleita on jo otettu henkilökohtaisilla kontakteilla sekä osallistumalla omalla Itämeri-standillä  GETSiin ja Rotary Instituuttiin Ruotsin Sundsvallissa elo-syyskuun 2012 vaihteessa. (GETS = tulevien kuvernöörien koulutustilaisuus). Osallistumme niin ikään muiden tahojen järjestämiin kansallisiin ja kansainvälisiin Itämeri-tapahtumiin.

Mitä me rotarit voimme tehdä?
Konkreettiset toimet ovat tehokkaita mutta myös yleisellä valistuksella saadaan paljon hyvää aikaan. Maatalouden ravinnevalumat ovat yksi merkittävimmistä rehevöittäjistä. Erilaisia fosforiloukkuja onkin perustettu myös rotareiden avulla. Myös kosteikkojen avulla voidaan estää ravinteiden valumista vesistöihin. Suunnitteilla on septitankkien tyhjennyspumppujen hankkiminen sisävesien pienvenesatamiin. Kunnan viranomaisten kanssa yhteistyössä on perustettu matonpesupaikkoja maalle. Rotary voi itse kouluttautua WWF:n kursseilla tai maksaa vapaaehtoisten kouluttamisen öljyntorjuntajoukkoihin.

Rotareiden kanssa kootut Itämeri-toimintavinkit löytyvät osoitteesta http://www.itamerihaaste.net/verkostomme/tee_toimenpideohjelma!/vinkkeja/yhdistyksille.

Rotarypiiri 1430

Rotarypiiri 1430 sijaitsee Itä-Suomessa. Piiriin kuuluvat  Kymenlaakso, Etelä- ja Pohjois-Karjala sekä Etelä- ja Pohjois-Savo. Eteläinen osa on Suomenlahden rannikolla ja Savo ja Karjala kuuluvat  Järvi- Suomeen. Piirin koko alue on Itämeren valuma-alueella. Piirissä on 46 rotaryklubia.

TOIMINTA 2015

Puhtaat vedet Itämeri – Järvi-Suomi
Toiminnan painopisteet: Tiedottaminen ja valistus, vesistöjen hoito ja verkostoituminen

Toteutus:

  1. Yleisötilaisuuksien järjestäminen, osallistuminen ja näkyminen paikallisissa tilaisuuksissa, Rotarytilaisuudet: asiantuntijaesitelmät klubikokouksissa
  2. Osallistuminen tuleviin vesistöjen hoitohankkeisiin sekä talkootyö lähivesien hoitamiseksi, esimerkiksi hoitokalastus, järviruo’on kerääminen, rantojen puhdistaminen
  3. Kehitetään verkostoitumista ja yhteistyötä: ELY-keskukset, Vesienhoitoyhdistykset, osakaskunnat, tutkimuskeskukset

Alueen Rotaryklubit toimivat itsenäisesti tai yhdessä alueen muiden klubien kanssa. Toimintaa ylläpitävät ja edistävät Itämerikoordinaattorit:

  • Kymenlaakso: Anna Kiiski, anna.kiiski(at)merikotka.fi, Heikki Helevuo, heikki.helevuo(at)pp.inet.fi,
  • Etelä-Karjala: Ilpo Vettenranta, ilpo.vettenranta(at)pp.inet.fi
  • Pohjois-Karjala: Niilo Tirkkonen, niilo.tirkkonen(at)pp.inet.fi
  • Etelä-Savo: Jorma Tiitinen, jorma.tiitinen(at)ely-keskus.fi
  • Pohjois-Savo: Terttu Vartiainen, terttu.k.vartiainen(at)dnainternet.net