Rotarypiirin projektipankki

Klubiprojekteilla tarkoitetaan kaikkea sitä konkreettista toimintaa, jota klubit harjoittavat normaalin kokoustoiminnan ulkopuolella. Projektit ovat olennainen osa klubitoimintaa:
–        hyvät projektit aktivoivat klubeja
–        niillä toteutetaan konkreettisia palvelukohteita omassa lähiympäristössämme
–        samalla niillä voidaan kerätä varoja Rotarysäätiön palveluprojekteihin tai klubin omaan toimintaan

Alla olevassa liitteessä on piirin ”Projektipankki”, jossa on lukemattomia esimerkkejä piirissämme toteutetuista projekteista viime vuosien ajalta. Ensi vuoden presidentit, tutkikaa pankkia ja varastakaa vapaasti ideoita ensi toimintavuotta suunnitellessanne.

PROJEKTIPANKKI 28-3-2015