KLUBIEN NETTISIVUJEN UUDISTUS

Tavoitteemme on, että kuluvan rotaryvuoden aikana mahdollisimman moni piirimme klubi uudistaisi/tekisi nettisivut uuden yhteisen ilmeen mukaisiksi. Klubit on saaneet ohjeet tunnuksien ja omien nettisivupohjien tilaamiseksi Valakialta. Sieltä saatavien klubin nettisivupohjien mukana tulee niiden tekoa varten opastusvideot. Toteutusta ja myöhempää päivitystä varten klubien tulee valita klubin nettisivuvastaava ja varavastaava. Uudet sivut toimivat hyvin myös älypuhelimessa ja niiden avulla taskusta löytyy jatkossa helposti oman klubin ajankohtainen rotarytietous ja lähes rajaton ajantasainen rotarytietous. Sivujen uusiminen ei maksa paljoa, myös niiden ylläpito en edullista. Ylläpitomaksu sisältää Valakialta saatavan tuen.

PIIRIMME NETTISIVUJEN UUDISTAMISTA TUKEVAT KOULUTUSTAPAHTUMAT KUBEILLE 

Helpottaaksemme uusiennettisivujen käyttöönottoa järjestämme AG alueittaisia koulutustapahtumia. Koulutuksessa käymme läpi mm. uusien sivujen hyödyt klubeille ja rotareille, katsomme sivuja ja niiden käyttöä, klubin omien sivujen suunnittelua ja niiden tekemistä vaiheittain, kuvien muokkausta sekä sivujen käyttöönottoa ja päivitystä. Koulutus on maksuton. Se kestää n. 3 h. Siihen on tervetulleita klubista nettisivuvastaa lisäksi myös muut kiinnostuneet. Ilmoittautumiset alueen AG:lle. Voit myös osallistua siihen koulutukseen joka sopii. Kouluttajana on Osmo Siira ja häneltä myös lisätietoja p. 0405215955 tai e-mail: osmo.siira@cwan.fi.                                                                                                

Ensimmäinen koulutuskierros on saatu päätökseen ja lähiaikoina julkistetaan usean klubien uusia nettisivuja. Ilmoitelkaa niistä myös minulle niin laitan tietoa piirin facebookkiin ja linkit alle. Jos klubeilla on tarvetta, niin järjestetään koulutustapahtumia lisää. Mieluusti niin, että tapahtumat on useamman klubin yhteisiä. Laitan tapahtumista tietoa tälle palstalle.

Seuraava nettisivukoulutus on piirimme syyskokouksen ja -seminaarin yhteydessä Mikkelissä 26.10.2019.

TOTEUTETUJA UUSIA NETTISIVUJA        KUUSANKOSKI rotary.fi/Kuusankoski/ SAVONLINNA rotary.fi/savonlinnanrotaryklubi LAHTI-WESIJÄRVI rotary.fi/lahtiwesijarvi VIHTI rotary.fi/vihti/ KAUHAVA http://rotary.fi/kauhavarc/