Klubien ja piirin yhteiset globaalit apurahahankkeet

Klubit ja piiri voivat käyttää kolmen vuoden takaisia Vuosirahastolahjoituksiaan täysimääräisesti niiltä osin kuin ne suunnataan nk. globaaleihin apurahaprojekteihin. Hakkeiden kustannusarvion tulee olla vähintään 30.000 USD ja ne edellyttävät Rotarysäätiön arviointia ja hyväksyntää. Projektien tulee suuntautua Rotarysäätiön määrittämille painopistealueille ja niiden vaikutusten tulisi olla pitkäkestoisia.

Globaalilla apurahahankkeella on oltava paikallinen partneri (rotaryklubi) ja kansainvälinen partneri (rotaryklubi tai rotarypiiri). Vastuuklubien tulee täyttää Rotarysäätiön edellyttämät vaatimukset. Hyväksynnästä päättää rotarypiiri.

Projekteihin voi osallistua useita rotaryklubeja omine lahjoituksineen. Rotarysäätiö myöntää Maailmanrahastostaan niitä vastaavan lisärahoituksen, joka on 45 % klubien lahjoitusten summasta. Klubien lahjoituksista kertyy PHF-tunnustuspisteitä.

Piirimme osallistuu nyt seuraaviin projekteihin:

  • Kouluolojen parantaminen Intian Ichalkaranjissa. Projekti on toteutusvaiheessa ja valmistuu tämän Rotaryvuoden aikana.
  • Yhteistyössä kaikkien Suomen piirien kanssa kahden lääkärin lähettämiseen Tansanian Kilimanjaron sairaalaan kouluttamaan erikoistuvia lääkäreitä.

Kehitteillä on projekti yhdessä intialaisen Pune-Pride klubin kanssa, jossa pyritään kehittämään 1200 opettajan matematiikan opetustaitoja. Tähän projektiin toivomme piirin klubien osallistuvan omalla osuudellaan. Vastuuorganisaationa toimii rotarypiiri, joten osallistuvien klubien ei tarvitse läpikäydä hyväksymisprosessia.