Rotarysäätiön varainhankinta – Vuosirahasto

Vuosirahasto koostuu nimensä mukaisesti rotarien ja rotaryklubien sinne tekemistä vuosittaisista lahjoituksista, joiden yhteismäärä on nyt n. 1,2 MUSD eli n. 100 USD/rotari.

Lahjoituksista puolet menee Piirirahastoon (DDF) jaettavaksi takaisin piireille kolmen vuoden kuluttua ja puolet menee Maailmanrahastoon, josta rahoitetaan mm. piirien kansainvälisiä humanitäärisiä hankkeita.

  • mitä suurempi on lahjoitussumma, sitä suurempi on palautus
  • mitä aktiivisempi piiri on kansainvälisissä hankkeissa, sitä enemmän sille palautuu Maailmanrahastoon siirretystä lahjoitusosuudesta (jos piiri/klubit käyttävät koko DDF-palautuksensa kansainvälisiin humanitäärisiin hankkeisiin, ne saavat käyttöönsä kolmen vuoden takaiset lahjoituksensa kokonaisuudessaan).
  • enintään puolet DDF-varoista voidaan käyttää piiriapurahoihin paikallisten ja kansainvälisten hankkeiden tukemiseksi (tätä osaa ei tueta Maailmanrahastosta)

Rotarysäätiö kannustaa kaikkia rotareita osallistumaan EREY – Every Rotarian Every Year-ohjelmaan lahjoittamalla henkilökohtaisesti sataa dollaria vastaavan summan Vuosirahastoon. Lahjoitusohjeet löytyvät Ohjeita-osasta.

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on henkilökohtaisia lahjoituksia yleensä tehty vähän ja haluamme nyt rohkaista piirimme rotareita tekemään henkilökohtaisia lahjoituksia ja siten tukemaan sekä Rotarysäätiön että piirin tärkeitä palveluohjelmia.